Miljöpolicy

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning och hitta nya mer miljövänliga alternativ samt minimera transporter.
Genom en inverter i bilen laddar vi alla telefoner, datorer och maskiner på vägen till arbetet för att spara ner på vår energiförbrukning.
Våra offerter, kvitton och fakturor skickas alltid digitalt för att undvika onödiga transporter och papperstillverkning.

• Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.

• Vi hittar nya lösningar för hur vi kan ta mer hänsyn till miljön i vårt dagliga arbete.

• Vi försöker minimera antalet resor och liknande genom att dela upp veckans arbeten till samma närområden.

• Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

• Vi strävar efter att använda så mycket miljömärkta produkter i verksamheten som möjligt.

• Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där det är möjligt.

• Vi arbetar med att ständigt utveckla och bli bättre på vårt miljöarbete!

Marinelektronik

Marinelektronik

Behöver du hjälp med att installera eller felsöka elektroniken i din båt? Vi kommer ut till dig och gör jobbet.
Utombordarservice

Utombordarservice

Vi hjälper dig med din utombordare oavsett om du behöver den årliga servicen, reparation eller felsökning.
Inombordarservice

Inombordarservice

Vi servar, reparerar eller felsöker din inombordare. Oavsett vad det är för årsmodell eller fabrikat.
Drevservice

Drevservice

Nynäshamns båtservice hjälper dig med allt från drevservice till bälgbyten, provtryckning och vacuumsugning.